Mitä ovat HBN tuotteet?

HBN tuoteperheen tuotteet ovat Heat by Naturen EU:n alueella valmistuttamia tuotteita, jotka on suunniteltu suomalaisille.

HBN tuotteita valmistavien yritysten takana on useiden kymmenien vuosien kokemus ja tietotaito bioenergiaratkaisuista ja kestävästä kehityksestä. Olemme tarkkaan käyneet läpi valmistajien kanssa prosessit ja laatukriteerit, jotta HBN tuotteet vastaisivat suomalaisten laatukriteerejä.

Vain paras on riittävän hyvää suomalaisille.

HBN – tuotteet:

Miksi valitsisin HBN tuotteen?

Kylmässä ja muutenkin ilmastoltaan toisinaan hyvinkin rajussa koto-Suomessamme lämmitys on elinehto. Tämän vuoksi Heat by Nature haluaa tarjota vain sellaisia ratkaisuja, jotka toimivat moitteettomasti ja ovat hyötysuhteiltaan sekä kestävyydeltään markkinoiden parasta aatelia.

Lisäksi HBN tuoteperheen – kuten myös muutkin Heat by Naturen maahantuomat tuotteet – ovat huippuunsa vietyjä ja moderneja niin muotoilultaan kuin muiltakin ominaisuuksiltaan. Vaikka tuotteemme ovat erittäin laadukkaita, niin ne ovat myös hintansa puolesta kilpailukykyisiä. Tämä osaltaan johtuu Heat by Naturen organisaation dynaamisesta rakenteesta sekä asiansa osaavasta ja koulutetusta henkilökunnasta.

Onko pelletin käyttö ekologista?

Pelletti on luonnonmukainen valinta

Öljylämmityksessä ja sähköntuotannossa muodostuva hiilidioksidi lisää kasvihuoneilmiötä ja ilmastonmuutosta. Pellettilämmitys ei lisää kasvihuoneilmiötä, koska sen hiilidioksidin nettopäästöt ilmakehään ovat lähellä nollaa.

Paljonko pellettilämmityksellä voin säästää?

Vaikka todellisia voittajia ovat ympäristömme ja tulevat sukupolvet, niin pellettilämmitys on tällä hetkellä myös ehdottomasti edullisin tapa lämmittää. Koska pelletti on uusiutuva biopolttoaine, se pysyy kustannuksiltaan lähes samana vuodesta toiseen.

Pelletin hinta on ollut vakaana jo yli 3 vuotta.

Kun öljy- tai sähkölämmitys vaihdetaan pellettilämmitykseen, normaalissa omakotitalossa, –  jonka vuotuinen öljyntarve on 3000 litraa –  säästöä kertyy tavallisesti noin 2100 euroa vuodessa. Kymmenen vuoden aikana säästöt öljyyn nähden ovat 18-21000  euroa mukaan lukien kuoletukset, korot ja polttoaine-/sähkökustannukset. Maalämpöpumppuun verrattuna säästöä kertyy kymmenen vuoden ajalta noin 14000 euroa. Arvot on laskettu nykyisillä sähkönhinnoilla.

Tuottaako pellettilämmittäminen meteliä?

Pellettilämmittäminen on erittäin hiljaista. Esimerkiksi maahantuomamme Janfiren pellettipolttimet ovat lähes äänettömiä (maalämpö väh.60dB).